Duurzame innovaties

Om een succesvolle Publiek Private Samenwerking tussen HHDelfland, Delfluent en DSBV gedurende de looptijd van de overeenkomst te garanderen, hebben zij de gemeenschappelijke wens geuit om te investeren in structurele samenwerking middels een zogenaamd samenwerkingsprogramma (Cooperation Programme).

Projecten

Duurzame innovaties