Transportsysteem

In het noordelijk deel van het Hoogheemraadschap van Delfland verpompen achttien pompstations via grote persleidingen, dus onder druk, het afvalwater van bijna 1,5 miljoen mensen en 40.000 bedrijven naar twee afvalwaterzuiveringsinstallaties, waar het binnenkomt als ‘influent’.

Ons transportsysteem

In het noordelijk deel van het Hoogheemraadschap van Delfland verpompen achttien pompstations via grote persleidingen, dus onder druk, het afvalwater van bijna 1,5 miljoen mensen en 40.000 bedrijven naar twee afvalwaterzuiveringsinstallaties, waar het binnenkomt als ‘influent’. AWZI Houtrust in Den Haag en AWZI Harnaschpolder in Midden-Delfland zuiveren het afvalwater tot ‘effluent’, relatief schoon water.


Al het op AWZI Harnaschpolder gezuiverde afvalwater komt via het effluentgemaal Harnaschpolder terecht in twee effluentleidingen en stroomt over een afstand van ruim tien kilometer naar de AWZI Houtrust. Samen met het gezuiverde afvalwater van deze AWZI wordt het totale effluent – totaal maximaal 50.000 m3 per uur – door een effluentleiding van 2,5 kilometer lengte gepompt, alvorens ver uit de kust in zee terecht te komen.

Systeem toelichting

Pompstations

Negentien influent pompstations zorgen voor het transport van het stedelijk afvalwater naar de AWZI’s Houtrust en Harnaschpolder.

De pompstations vormen een in serie geschakelde keten van pompstations (influent pompstations – effluent pompstation Harnaschpolder – effluent pompstation Houtrust), die alle een ‘stand-alone’ automatiseringssysteem hebben. Ten einde te voorkomen dat de aanvoer naar de zuiveringen Harnaschpolder en Houtrust groter kan worden dan de afvoercapaciteit van effluent, worden de debieten van de influent pompstations strikt beheerst.


De pompstations Morsestraat, Laakwijk, Leyweg en Schiestraat beschikken over grote regenwaterbassins, die gevuld worden bij grote regenbuien om zodoende de afvoer naar de AWZI’s bij regenweer te beperken.

Het effluent pompstation van de AWZI Harnaschpolder pompt het effluent naar de AWZI Houtrust, vanwaar het tezamen met het effluent van de AWZI Houtrust via een 2,5 kilometer lange effluentleiding naar de Noordzee wordt gepompt.Continuïteit en automatisering

De pompstations zijn uitgerust met elektrisch aangedreven, toerengeregelde pompen. Om bij uitval van een pomp de continuïteit te garanderen, is elk pompstation voorzien van een extra pomp. Elk pompstation beschikt over een ‘stand-alone’ automatiseringssysteem dat er voor zorgt elk pompstation volledig zelfstandig kan opereren. De operator kan op afstand inloggen en, indien nodig, ingrijpen.Basisgegevens pompstations

 

Nr.PompstationCapaciteit m3/uurAantal pompenOpmerkingen

1Delft8.8003Gerenoveerd in 2009
2Groenhovenstraat3.0002Nieuw van 2009
3Hogeveld2402Gerenoveerd in 2005
4Laakwijk3.4002Gerenoveerd in 2011
5Lageveld3452Gerenoveerd in 2003
6Leidschendam1.2002Gerenoveerd in 2009
7Leidschenveen8402Gerenoveerd in 2003
8Leijweg5.3005Nieuw van 2006
9Lookwatering3452Nieuw van 2009
10Loosduinen3.4503Nieuw van 2006
11Monster1.5253Nieuw van 2005
12Morsestraat11.3003Onder renovatie
13Nootdorp5502Gerenoveerd in 2004
14Schiestraat4.3505Gerenoveerd in 2004
15Vogelwijk1502Gerenoveerd in 2004
16Duindorp2302Gerenoveerd in 2004
17Westduinweg1.7102Nieuwbouw nog niet gestart
18Ypenburg8502Gerenoveerd in 2008
19Harnaschpolder39.0005Nieuw van 2006
20Houtrust50.0003Gerenoveerd in 2006
19Harnaschpolder39.0005Nieuw van 2006
20Houtrust50.0003Gerenoveerd in 2006
21Berkel1.6003Nieuw van 2006Gescheiden leidingsysteem

Het influent transportsysteem beslaat een uitgebreid gebied en bestaat uit een combinatie van verschillende leidingtypen. Op basis van de verschillende toelaatbare drukken, is het influent transportsysteem verdeeld in enkele gescheiden leidingsystemen met verschillende drukniveaus.


Hierdoor ontstaan het hoge druk influent transportsysteem Harnaschpolder, het lage druk influent transportsysteem Houtrust en het midden druk influent transportsysteem Monster. Pompstation Groenhovenstraat vormt de fysieke scheiding tussen het hoge druk- en het lage druksysteem terwijl pompstation Loosduinen het midden druksysteem en het hoge druksysteem van elkaar scheidt.Ringstructuur

In het hoge druk transportsysteem is een ring aanwezig. Door de ringstructuur is het mogelijk om onder “droog weer” omstandigheden en met gebruikmaking van de berging in de rioolstelsels, bijna alle pompstations water af te laten voeren via het transportsysteem in geval leidingdelen in de ring buiten bedrijf moeten worden gesteld in verband met calamiteiten of werkzaamheden Om dit mogelijk te maken zijn in het leidingsysteem systeemafsluiters opgenomen nabij elk knooppunt van leidingen.Transportleidingen

De diameters van de leidingen van het influent transportsysteem variëren tussen 500 mm en 2.000 mm, terwijl het effluent transportsysteem bestaat uit leidingen met diameters van 1.400 mm tot 2.000 mm. De 500 mm leidingen zijn van kunststof, de iets grotere, 600 mm – 900 mm, zijn van beton en de grootste zijn van polyethyleen, beton, glasvezel versterkt plastic en staal of een combinatie hiervan.


Van het gehele transportnet is 60% jonger dan 40 jaar. De oudere leidingen zijn in de afgelopen jaren grotendeels gerenoveerd, zodat het gehele transportnet voor de komende jaren berekend is op haar taken.