Delfluent Services

Het inzamelen en zuiveren van afvalwater. Dit doen we in de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Houtrust in Den Haag en Harnaschpolder in Den Hoorn. Dit is de grootste van Nederland en een van de grootste van Europa.

Lees meer over ons

Delfluent en Delfluent Services

In het kader van de Publiek Private Samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent, is Delfluent Services verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in het noordelijk gedeelte van de regio van het Hoogheemraadschap

Meer over ons

Contact

Wil je meer weten over ons? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact