Warmtebenutting uit effluent

Het effluent van AWZI Harnaschpolder heeft een dusdanige temperatuur, dat het mogelijk is om door middel van hoogrendement warmtewisselaars warmte aan het effluent te onttrekken.

Project

Het effluent van AWZI Harnaschpolder heeft een dusdanige temperatuur, dat het mogelijk is om door middel van hoog rendement warmtewisselaars warmte aan het effluent te onttrekken, die benut kan worden voor ruimteverwarming, -koeling en verwarming van tapwater in woningen, bedrijven en (sociale) voorzieningen in de directe omgeving van de AWZI.

Samenwerkingsverband

Het Warmtebedrijf Eneco Delft (WBED) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Delft en Midden-Delfland, Eneco en de woningcorporaties Vidomes, DuWo en Woonbron. Naast de AWZI Harnaschpolder wordt door het WBED een warmtestation gebouwd, die warmte gaat leveren aan de woonwijk, gelegen ten zuiden van de AWZI Harnaschpolder. Hiervoor zijn contractuele afspraken gemaakt tussen WBED, het Hoogheemraadschap van Delfland en DSBV.

Besparing fossiele brandstoffen

Het belangrijkste warmteproductiemiddel is een warmtepomp die warmte onttrekt aan het gezuiverde water van de AWZI Harnaschpolder. Een warmtepomp met deze capaciteit is in Nederland nog niet eerder toegepast. Deze benutting levert een belangrijke besparing van fossiele brandstoffen op draagt daarmee bij aan een reductie van NOx- en CO2-uitstoot. Naar verwachting zal het warmtestation in de loop van 2012 in bedrijf worden genomen.