Geurloos slibverladen

Om de geuremissie tijdens transport te minimaliseren heeft HVC het project ‘Geurloos slibverladen’ geïnitieerd.

Applicatie

Oppervlakte- en gietwater

Tegelijkertijd voert de AWZI Harnaschpolder het gereinigde afvalwater (effluent) van de zuivering af naar de Noordzee, terwijl HHDelfland zoet water uit naburige waterschappen moet aanvoeren om de boezems door te kunnen spoelen. Onder de naam Delft Blue Water vindt daarom een onderzoek plaats naar de nuttige inzet van dit effluent. Het onderzoek heeft tot doel om met innovatieve technologieën te testen of betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief oppervlaktewater en gietwater kan worden geproduceerd.

Optimalisatie

Maximalisatie van belading

De container is gemaakt van een lichte kunststof (composiet), waardoor er meer tonnage overblijft voor het slibtransport. Daarnaast is er gekozen voor een vorm zonder hoeken, waardoor het kleverige slib bij het lossen van de container niet in de container achterblijft. Doordat de netto belading van een wagen kan worden gemaximaliseerd, kan er een daling in het aantal slibtransporten per jaar van 5% gerealiseerd worden.Automatische belading

Voor een automatische belading moest de AWZI Harnaschpolder op een aantal plaatsen worden aangepast. De AWZI heeft twee silo’s voor de opslag van het ontwaterd zuiveringsslib. Oorspronkelijk waren er twee lospunten, waardoor het slib met behulp van de zwaartekracht werd verladen. Doordat het slib rechtstreeks vanuit de silo in de wagen viel, was de verlaadsnelheid niet te regelen. Een vereiste vanuit het ontwerp was dat de verlaadsnelheid geregeld moest kunnen worden. Daarom zijn er onder de silo’s twee schroeven gemonteerd.

Resultaat

Luchtdichte koppeling

De verlaadsnelheid kan indien nodig worden aangepast door middel van verhogen of verlagen van de draaisnelheid van de schroef. De schroeven hebben als tweede voordeel dat deze het slib vanuit beide silo’s samenbrengt in één lospunt onder de silo’s. Hierop is een luchtdichte koppeling aangebracht ten behoeve van het geurloos verladen in de slibwagen. Voor de belading van de slibwagen maakt de chauffeur een elektronische koppeling tussen de zuivering en de slibwagen. Nadat de chauffeur een startsein heeft gegeven verloopt de belading automatisch.Succesvolle pilot

De pilot met de aangepaste installatie en de nieuwe slibwagen is in februari 2011 gestart en is begin juni 2011 succesvol afgesloten. Naar verwachting zullen met ingang van begin 2012 alleen gesloten slibwagens het slibtransport vanaf Harnaschpolder gesloten.

Slibverladen

In deze video zie je hoe het gehele proces van slibverladen in de praktijk in beweging wordt gezet.